Menu

 

 

 

STARTERS

 

NEM CUN  ( FRESH SPRING ROLLS)

Cucumber, carrot, mint leaf, lettuce, egg, shrimp, rice paper

60.000

NEM RÁN (DEEP-FRIED SPRING ROLLS)

Ground pork, glass noodles, black mushroom, black fungus mushroom, egg

60.000

SALAT GÀ (CHICKEN SALAD)

Lettuce, chicken, parmesan cheese, bacon

65.000

SALAT CÁ NG (TUNA SALAD)

Fresh herbs,  beetroot, green bean, tuna

95.000

SALAT XOÀI XANH (MANGO SALAD)

Green mango, shrimp, squid, herbs

70.000

SALAT DƯA CHUT , CÀ CHUA

(CUCUMBER AND TOMATO SALAD)

Cucumber, tomato, lettuce

40.000


 

 

MAIN COURSE

RICE & NOODLE

 

BÚN CH - GRILLED PORK

Pork,  noodles, herbs, traditional sauces

60.000

MỲ XÀO BÒ (FRIED NOODLES WITH BEEF)

Noodle, beef, mix vegetable

65.000

MỲ XÀO GÀ (FRIED NOODLES WITH CHICKEN)

Noodle, chicken, mix vegetable

65.000

CƠM RANG BÒ (FRIED RICE WITH BEEF)

Fried rice with beef, carrot, green bean, egg, vegetable

65.000

CƠM RANG GÀ (FRIED RICE WITH CHICKEN)

Fried rice with chicken, carrot, green bean, egg, vegetable

65.000

CƠM RANG HI SN (FRIED RICE WITH SEAFOOD)

Fried rice with seafood, carrot, green bean, egg, vegetable

80.000

 

 

 

 

BEEF

BÒ XÀO LÚC LC (BEEF RATTLES)

Beef, pepper served with steamed rice

100.000

THĂN BÒ ÚC NƯỚNG (GRILLED BEEF)

Australian Beef, mashed potatoes and sauces

200.000

BÒ NƯỚNG ỐNG TRE

( GRILLED BEEF SLICE IN BAMBOO )

Beef, shallot, garlic onion, oyster sauce, lemongrass serve with steamed rice, vegetables

100.000

 

 

 

 

 

FISH

 

CÁ HI NƯỚNG (GRILLED SALMON)

Salmon, mashed potatoes, fresh rocket leaf with Passion sauce

180.000

CH CÁ LÃ VNG – FISH WITH TURMERIC AND DILL

Fish, onion, dill, green onion, carrot, green banana, cucumber, noodle, traditional sauces or shrimp paste

110.000

SEBASS ST CHANH DÂY

(SEABASS WITH PASSION SAUCES AND MASHED POTATOES)

Seabass fish, mashed potatoes with passion sauce

160.000

 

 

 

 

 

PORK

 

SƯỜN LN COTLET (PORK CUTLET)

Pork, special sauce served with mashed potatoes or steamed rice

110.000

SƯỜN LN BBQ (GRILLED RIBS WITH BBQ SAUCE)

Pork ribs, mashed potatoes, BBQ sauce served with steamed rice

110.000

 

 

 

CHICKEN

 

CÁNH GÀ CHIÊN MM

(FRIED CHICKEN WINGS WITH FISH SAUCE)

Chicken wings, fish sauce served steamed rice

70.000

GÀ CARRY (CHICKEN CURRY)

Chicken, potato, carrot, steamed rice

70.000

GÀ XÀO HT ĐIU (FRIED CHICKEN WITH CASHEW)

Chicken, pepper, onion, cashew, steamed rice

70.000

 

 

 

 

 

Seafood 

MC CHIÊN (DEEP FRIED SQUID)

Deep Fried squid 

80.000

MC XÀO SA TẾ

Fresh squid,

80.000

 

 

 

 

 

PASTA (Spaghetti)

 

MỲ Ý ST CÀ CHUA (TOMATO SAUCE SPAGHETTI)

Spaghetti, tomato sauce and parmesan cheese

90.000

MỲ Ý ST KEM (CARBONARA PASTA)

Spaghetti, bacon, onion, fresh mushroom, light cream sauce and parmesan cheese

95.000

MỲ Ý ST BÒ BĂM (BOLOGNAISE PASTA)

Spaghetti, traditional beef sauce and parmesan cheese

125.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIZZA

6 slices

Hawaii

Ham, pineapple, tomato sauce & cheese

140.000

Tropicana Seafood

Prawn, squid, clams, tomato sauce & cheese

140.000

Veggie

Seasonal vegetables, tomato sauce & cheese

130.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEGETARIAN CORNER 

SÚP BÍ NGÔ (PUMPKIN SOUP)

Pumpkin, whipping cream

40.000

SÚP CARROT (CARROT SOUP)

Carrot, whipping cream

40.000

NEM CUN CHAY (VEGETARIAN FRESH SPRING ROLLS)

Cucumber, carrot, mint leaf, lettuce, egg, shrimp, rice paper

30.000

ĐU PH ST CÀ CHUA (TOFU WITH TOMATO SAUCE)

Tofu, tomato sauce served with steamed rice

30.000

KHOAI TÂY CHIÊN (FRENCH FRIED)

Potato served with dipping sauces

35.000

RAU MUNG XÀO (FRIED MORNING GLORY)

Morning glory, garlic

30.000

 


 

 

 

 

 

 

DESSERT

KEM CHÁY (CRÈME BRÛLÉE)

55.000

PANNA COTTA

50.000

KEM (DÂU/ VANI/ SÔ-CÔ-LA)

ICE-CREAM (STRAWBERRY/ VANILLA/ CHOCOLATE)

40.000

BÁNH TÁO (APPLE CAKE)

65.000

         

               

                       

BEVERAGES

FRESH JUICES

NƯỚC ÉP DA (PINEAPPLE JUICE)

40.000

NƯỚC CHANH LEO (PASSION FRUITE JUICE)

35.000

SINH T XOÀI (MANGO JUICE)

50.000

NƯỚC ÉP DƯA HU(WATERMELON JUICE)

35.000

NƯỚC CAM  (ORANGE JUICE)

60.000

 

 

 

COFFEE

CÀ PHÊ VIT (VIETNAMESE COFFEE)

35.000

CÀ PHÊ TRNG (EGG COFFEE)

50.000

 

 

 

TEA

TRÀ CHANH S/ TRÀ NHÀI

(LEMONGRASS/ JASMINE TEA)

 

25.000

TRÀ SEN/ TRÀ GNG/ TRÀ XANH

(VIETNAMESE LOTUS /GINGER /GREEN TEA)

25.000

 

 

 

 

 BOTTLED WATER

NƯỚC KHOÁNG (LA VIE 500ML)

12.000

 

 

 

SOFT DRINK

COCA COLA

35.000

COKE ZERO

35.000

SPRITE/ 7UP

35.000

SODA

35.000

 

 

 

BEER

Bia chai

(BOTTLED BEER - TRUC BACH – HANOI –TIGER CRYSTAL)

45.000

 

 

 

 

SPLENDID STAR RESTAURANT

 

No. 14-16 Tho Xuong Lane, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam.

T: (+84) 24 3938 1830

W: www.grand.splendidstarhotel.com